Sumbangan Pendidikan Zakat Anak Selangor

Utama Sumbangan Pendidikan Zakat Anak Selangor

Pengenalan SPZAS Sek Ren & Men

Sumbangan Pendidikan Zakat Anak Selangor Sekolah Rendah dan Menengah ini merupakan inisiatif terbaru Divisyen Pembangunan Asnaf bagi membantu meringankan beban bayaran yuran persekolahan anak khsususnya bagi penduduk negeri Selangor.

Sumbangan ini juga adalah sama seperti sumbangan Bantuan Umum pelajar Sekolah Rendah dan Menengah (BUP) yang telah diwujudkan sejak tahun 1994 lagi.

Beberapa penambahbaikan telah dilakukan dan telah diluluskan oleh Jawatankuasa Operasi Agihan dan juga Mesyuarat Ahli Lembaga Pemegang Amanah LZS pada bulan Mei dan Jun 2018.

Keutamaan diberikan kepada golongan berpendapatan pertengahan (B-40) yang lebih bersifat adil.

Objektif SPZAS Sek Ren & Men

 • Membantu golongan pendapatan pertengahan dari segi pendidikan dimana golongan ini adalah golongan yang hampir kepada kemiskinan.
 • Memberikan sumbangan untuk megurangkan kos pendidikan kepada pelajar di sekolah rendah dan menengah di Negeri Selangor.
 • Galakan kepada golongan pertengahan untuk membayar zakat selaras dengan bantuan agihan zakat juga turut diagihkan kepada mereka.

Syarat-syarat Permohonan

 1. Permohonan hanya melalui atas talian sahaja dengan melayari dengan melayari laman web Lembaga Zakat Selangor (LZS) di https://spzasrm.zakatselangor.com.my dan seterusnya ikuti langkah-langkah permohonan. Sumbangan ini adalah berbentuk sumbangan one-off sahaja.
 2. Pemohon hendaklah memenuhi syarat berikut:
  1. Beragama Islam
  2. Warganegara Malaysia
  3. Lahir dan menetap di negeri Selangor/bermastautin di negeri Selangor tidak kurang daripada tiga (3) tahun
  4. Permohonan hanya untuk pra sekolah/tadika hingga tingkatan lima (sesi persekolahan 2019 sahaja)
  5. Pendapatan seisi rumah melebihi daripada Haddul Kifayah dengan julat lebihan tidak melebihi jumlah maksimum RM3,000.00
 3. Permohonan hanya dibuka untuk tanggungan di peringkat persekolahan seperti berikut:
  1. Pra sekolah / Tadika (umur 5-6 tahun sahaja)
  2. Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Rendah Agama (umur 7-12 tahun sahaja)
  3. Sekolah Menengah (umur 13-17 tahun sahaja)
 4. Pengiraan Haddul Kifayah diguna pakai bagi mengira perbandingan pendapatan dan perbelanjaan seisi rumah dengan lebih terperinci dan menyeluruh. Kaedah pengiraan Haddul Kifayah ini juga telah diluluskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa fatwa Negeri Selangor.
 5. Asnaf Fakir, Miskin dan Muallaf yang menerima tajaan pendidikan daripada LZS tidak boleh memohon bantuan ini.

Soalan Lazim Sumbangan Pendidikan Zakat Anak Selangor Rendah dan Menengah

1. Apakah yang dimaksudkan dengan Sumbangan Pendidikan Zakat Anak Selangor Rendah & Menengah (SPZAS Ren & Men)?

SPZAS Sek. Ren & Men merupakan bantuan zakat yang disediakan oleh Lembaga Zakat Selangor (LZS) bagi membantu golongan pertengahan (B40) yang memenuhi syarat kelayakan. Ia bertujuan meringankan beban kos pendidikan peringkat sekolah rendah dan menengah pada tahun 2019.

2. Apakah maksud golongan pertengahan?

Ia merujuk kepada golongan isi rumah berpendapatan 40 peratus terendah (B40) yang paling mudah terjejas dan memerlukan kestabilan pekerjaan serta peningkatan pendapatan bagi menampung kos pendidikan, kos pemilikan perumahan dan kos sara hidup.

3. Mengapa golongan pertengahan layak memohon?

Ini kerana sumbangan yang diberikan adalah dengan menyantuni golongan Muqaddam (awal) terlebih dahulu dengan keutamaan agihan zakat kepada asnaf Fakir, Miskin dan Muallaf. Setelah itu, agihan zakat dipanjangkan kepada golongan Muakhar (akhir) seperti asnaf Fisabilillah yang terdiri daripada golongan berpendapatan pertengahan yang hampir dengan miskin.

4. Mengapa kaedah pengiraan haddul kiffayah digunakan dalam menentukan kelayakan sumbangan ini?

Pengiraan Haddul Kifayah digunapakai bagi mengira perbandingan pendapatan dan perbelanjaan seisi rumah dengan lebih terperinci dan menyeluruh. Kaedah pengiraan Haddul Kifayah ini juga telah diluluskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor.

5. Bagaimana hendak memohon sumbangan ini?

Permohonan boleh dibuat secara atas talian (online) sahaja. Sila layari portal https://spzasrm.zakatselangor.com.my melalui laman web LZS di www.zakatselangor.com.my serta ikuti langkah-langkah permohonan. Pemohon juga tidak perlu menghantar sebarang dokumen fizikal ke LZS.

6. Berapa lama tempoh permohonan sumbangan ini dibuka?

Tempoh permohonan sumbangan ini akan dibuka bermula pada tarikh 11/12/2018 jam 12.01 am dan akan tamat pada 10/02/2019 jam 11.59 pm.

7. Apakah syarat kelayakan bagi sumbangan ini?

Syarat kelayakan sumbangan adalah seperti berikut:
 1. Beragama Islam
 2. Warganegara Malaysia
 3. Lahir dan menetap di negeri Selangor/bermastautin di negeri Selangor tidak kurang daripada tiga (3) tahun
 4. Permohonan hanya untuk pra sekolah/tadika hingga tingkatan lima (sesi persekolahan 2019 sahaja)
 5. Pendapatan seisi rumah melebihi daripada Haddul Kifayah dengan julat lebihan tidak melebihi jumlah maksimum RM3,000.00


Contoh Pengiraan Had Kifayah :[ CONTOH PENGIRAAN ]
Pautan :[ KIRA HADDUL KIFAYAH ANDA SEKARANG ]

8. Apakah borang yang perlu disertakan semasa membuat permohonan?

Terdapat tujuh (7) dokumen yang wajib dimuat naik (upload) oleh pemohon sewaktu permohonan dibuat. Dokumen tersebut adalah seperti berikut:
 1. Kad pengenalan ketua keluarga
 2. Kad pengenalan pasangan
 3. *Borang A (Borang Pengesahan Bermastautin, Pendapatan Seisi Keluarga)
 4. *Borang B (Borang Pengesahan Sekolah Rendah & Menengah Dalam Selangor Sahaja)
 5. *Borang C (Borang Pengesahan Maklumat Tanggungan Ketua Keluarga)
 6. Penyata akaun bank ketua keluarga
 7. Penyata / slip gaji ketua keluarga/pasangan dan tanggungan lain (sekiranya pendapatan melalui kerja bermajikan)
*Pengesahan pendapatan atau slip gaji hendaklah terkini dalam tempoh 3 bulan daripada tarikh permohonan ini. *Nota: Borang-borang ini boleh dimuat turun (download) di https://www.zakatselangor.com.my/spzasrm.

9. Adakah semua peringkat persekolahan boleh memohon sumbangan ini?

Permohonan hanya dibuka untuk tanggungan di peringkat persekolahan seperti berikut:
 1. Pra sekolah / Tadika (umur 5-6 tahun sahaja)
 2. Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Rendah Agama (umur 7-12 tahun sahaja)
 3. Sekolah Menengah (umur 13-17 tahun sahaja)

10. Adakah pelajar tahfiz dan tingkatan enam boleh memohon sumbangan ini?

Pelajar tahfiz dan tingkatan enam tidak boleh memohon sumbangan ini kerana LZS telah memberikan sejumlah peruntukan kepada Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) untuk diagihkan kepada pelajar di sekolah tahfiz yang berdaftar dengan JAIS. Sementara itu, pelajar tingkatan enam berstatus pra universiti. Bantuan ini hanya untuk sekolah rendah dan menengah sahaja.

11. Berapa lama tempoh kelulusan dan bayaran sumbangan ini serta cara bayaran dibuat?

Proses kelulusan sumbangan ini adalah 14 hari bekerja dan bayaran akan dibuat terus ke akaun pemohon secara EFT (Electronic Fund Transfer). Walau bagaimanapun bagi permohonan pada lima hari terakhir iaitu pada 06.02.2019 hingga 10.02.2019, bayaran akan dibuat dalam tempoh 30 hari selepas tarikh tutup permohonan.

12. Berapa kadar sumbangan yang akan diberikan?

Berikut adalah kadar sumbangan SPZAS Sek. Ren & Men:
 1. Pra sekolah / Tadika- RM200.00 (per tanggungan)
 2. Sekolah Rendah Kebangsaan - RM200.00 (per tanggungan)
 3. Sekolah Rendah Agama - RM200.00 (per tanggungan)
 4. Sekolah Menengah - RM200.00 (per tanggungan)

13. Berapa kadar sumbangan maksimum satu keluarga?

Tiada kadar maksimum bagi sumbangan ini.

14. Adakah sumbangan ini secara berterusan?

Tidak. Sumbangan ini adalah secara one-off bagi setiap permohonan.

15. Adakah sebarang maklum balas yang akan diberikan berkaitan status permohonan?

Pemohon boleh menyemak status permohonan dengan melayari portal https://spzasrm.zakatselangor.com.my. melalui laman web www.zakatselangor.com.my dan klik semak. Maklum balas permohonan berjaya atau gagal akan dimaklumkan melalui emel.

16. Apakah kaedah yang digunakan oleh LZS di dalam mengagihkan sumbangan ini?

Kaedah yang digunakan adalah secara First Come First Serve mengikut baki bantuan sedia ada ketika permohonan dibuat kerana jumlah peruntukan bagi sumbangan ini adalah terhad. Walau bagaimanapun permohonan akan ditutup sekiranya telah mencapai had peruntukan yang ditetapkan.

17. Adakah anak yang bersekolah di luar negeri Selangor boleh memohon bantuan ini?

Boleh, sekiranya ketua keluarga bermastautin di negeri Selangor (pelajar berasrama penuh sahaja).

18. Adakah asnaf fakir dan miskin boleh memohon sumbangan ini?

Sistem secara automatik akan menolak permohonan yang dibuat oleh asnaf fakir dan miskin yang berdaftar dengan LZS.

19. Kenapa Borang A dan C perlu disahkan oleh pegawai pengesah?

Borang A dan C perlu disemak oleh pegawai pengesah kerana mereka ini lebih dekat dengan masyarakat.

20. Kenapa Borang B perlu disahkan oleh pegawai sekolah?

Borang B perlu disahkan oleh pegawai-pegawai di sekolah kerana mereka mempunyai maklumat lengkap dan tepat mengenai pelajar yang membuat permohonan.

21. Adakah boleh menghantar borang permohonan SPZAS Sek Ren & Men melalui serahan di kaunter atau dokumen fizikal?

Permohonan ini hanya diterima melalui atas talian di web www.zakatselangor.com.my dan klik ke https://spzasrm.zakatselangor.com.my sahaja.

22. Adakah pemohon boleh membuat sebarang rayuan sekiranya permohonan telah ditolak?

Sebarang rayuan semula permohonan sumbangan ini tidak akan dipertimbangkan.

23. Adakah ketua keluarga yang telah diisytiharkan bankrap oleh Jabatan Insolvensi boleh memohon kerana ketiadaan akaun bank?

Pengecualian ini dibolehkan untuk ketua keluarga yang berstatus bankrap memohon SPZAS Ren&Men. Bayaran akan dibuat melalui kaedah Voucher Cash sahaja.Pemohon hendaklah memastikan cip kad pengenalan adalah tidak rosak dan nombor telefon adalah betul supaya Short Message Servis (SMS) dapat disampaikan.

24. Adakah ketua keluarga yang merupakan pemegang pasport layak memohon SPZAS Ren&Men ini?

Hanya ketua keluarga berstatus warganegara sahaja yang layak memohon bantuan SPZAS Ren& Men ini.

25. Adakah permohonan SPZAS Ren&Men akan digagalkan sekiranya terdapat mana-mana maklumat atau dokumen tanggungan yang bersekolah tidak lengkap atau tepat?

Permohonan akan diluluskan merujuk kepada bilangan tanggungan bersekolah yang mempunyai dokumen yang tepat dan lengkap.

26. Adakah pengesahan pada Borang A, Borang B dan Borang C boleh dicop/disahkan oleh selain daripada pengesah seperti yang telah dinyatakan di dalam borang-borang tersebut?

Tidak boleh. Pengesahan pada setiap borang tersebut mestilah mengikut kepada ketetapan pengesahan seperti maklumat berikut:

BORANG A: Penghulu/Ketua Kampung/Ketua Penduduk/Nazir Masjid/Pengerusi Surau/Ketua Penolong Amil Kariah/Penolong Amil Kariah yang dilantik oleh Lembaga Zakat Selangor sahaja.
BORANG B: Pengetua/Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Kaunselor sekolah sahaja.
BORANG C: Penghulu/Ketua Kampung/Ketua Penduduk/Nazir Masjid/Pengerusi Surau/Ketua Penolong Amil Kariah/Penolong Amil Kariah yang dilantik oleh Lembaga Zakat Selangor sahaja.
Kegagalan melengkapkan maklumat pengesah seperti nama, jawatan, cop, nombor telefon, nama sekolah dan tandatangan seperti yang ditetapkan boleh menyebabkan permohonan anda TIDAK BERJAYA.

27. Bagi dokumen lampiran ketua keluarga dan pasangan, adakah permohonan dikira lengkap dengan hanya melampirkan kad pengenalan muka depan atau muka belakang sahaja?

Kad pengenalan merupakan dokumen rasmi warganegara Malaysia, maka semua urusan rasmi permohonan SPZAS Ren&Men hendaklah dilampirkan muka depan dan belakang untuk kelulusan permohonan.

28. Sekiranya saya mempunyai pertanyaan, di manakah perlu saya rujuk?

Pemohon boleh menghubungi Talian Zakat Selangor 1-300-88-4343 bagi sebarang maklumat dan pertanyaan berkaitan bantuan ini.

Muat Turun Borang Sokongan

BilBorangMuat Turun
1Borang A (Borang Pengesahan Bermastautin, Pendapatan Seisi Keluarga) Muat Turun Borang
2Borang B (Borang Pengesahan Sekolah Rendah & Menengah Dalam Selangor Sahaja) Muat Turun Borang
3Borang C (Borang Pengesahan Maklumat Tanggungan Ketua Keluarga) Muat Turun Borang

Pin It on Pinterest

Share This