Permohonan Zakat

Utama Agihan Zakat Permohonan Zakat

Panduan Mengisi Borang Zakat

Borang Permohonan yang telah lengkap perlulah diserahkan di Kaunter LZS yang berdekatan dengan anda. Setiap permohonan akan melalui Prosedur tertentu. Berikut adalah Carta Alir Proses Permohonan Bantuan Zakat.

Carta Alir Proses Permohonan Bantuan Zakat

Senarai Bantuan Zakat

Antara senarai bantuan yang sering dipohon oleh asnaf :

  • Bantuan Perubatan – Fakir Miskin
  • Bantuan Sewa Rumah – Fakir Miskin
  • Bantuan Badan dan Persatuan – Fisabilillah
  • Bantuan Penerapan Nilai Islam – Fisabilillah
  • Bantuan Yuran Sekolah – Fakir Miskin
  • Bantuan Hutang Kehidupan – Gharimin
  • Bantuan Kewangan Bulanan – Fakir Miskin
  • Bantuan Makanan Bulanan – Fakir Miskin
  • Bantuan Bina & Baik Pulih Rumah – Fakir Miskin

Pin It on Pinterest

Share This