Struktur Korporat LZS

Utama Info LZS Struktur Korporat LZS

Lembaga Zakat Selangor

merupakan sebuah institusi di bawah
Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor yang dipertanggungjawabkan
untuk membuat aktiviti kutipan dan agihan
zakat di negeri Selangor.

Pin It on Pinterest

Share This