Maklumat Agihan

Utama Agihan Zakat Maklumat Agihan

Permohonan Agihan Zakat

Setiap permohonan zakat akan dinilai melalui tapisan haddul Kifayah. Proses kelulusan permohonan agihan boleh diringkaskan seperti berikut :

  1. LZS terima permohonan borang yang lengkap dari pemohon.
  2. Permohonan zakat akan dibuat semakan berdasarkan kadar had kifayah dan maklumat dimasukkan dalam Sistem Agihan Zakat
  3. Proses siasatan akan dijalankan terhadap permohonan
  4. Pemohon diluluskan/ditolak
  5. Pemohon dikelaskan mengikut asnaf fakir atau miskin
  6. Sekiranya asnaf, bantuan zakat yang bersesuaikan akan diberikan

Apakah yang dimaksudkan dengan Had Kifayah?

Tonton video untuk contoh pengiraan

Adakah orang tua, OKU dan anak yatim layak menerima Zakat?

Tonton video untuk lebih kepastian

Pin It on Pinterest

Share This