Rasional Penubuhan LZS (MAIS)

Memikul tanggungjawab yang lebih besar di samping meningkatkan imej
dalam menguruskan kutipan dan agihan zakat yang
telah mencapai lebih RM100 juta setahun.

Visi LZS (MAIS)

Menjadi peneraju institusi zakat yang mengamalkan piawaian
pengurusan setanding dengan peringkat global.

Misi LZS (MAIS)

Memberi perkhidmatan kepada umat Islam dengan penuh integriti dan
profesionalisme dalam urusan kutipan dan agihan zakat.

Nilai Bersama Korporat

Objektif LZS (MAIS)

  • Memperkasa Pengurusan Zakat
  • Memaksimakan Kutipan Zakat
  • Meningkatkan Keberkesanan Agihan Zakat

Polisi Kualiti

Lembaga Zakat Selangor (MAIS) bertekad memberi perkhidmatan berkualiti yang menyeluruh
dan berterusan bagi urusan kutipan dan agihan zakat berlandaskan hukum syarak bagi
memenuhi kehendak dan kepuasan pelanggan.

Pin It on Pinterest

Share This