Zakat Simpanan

Utama Zakat Simpanan
 • A : Zakat Emas

  Bil
  Butiran
  RM
  A1
  Jongkong emas, syiling emas, kepingan emas dan sebagainya.
  MYR
  A2
  Sijil pelaburan emas patuh syariah
  MYR
  A3
  Emas Perhiasan wanita yang tidak dipakai
  MYR
  A4
  Emas Perhiasan Wanita (jumlah atas uruf sahaja)
  MYR
  A5
  Emas dicagarkan (Jumlah nilai emas - jumlah hutang - upah simpan)
  MYR
  Jumlah [A] :
  RM 0
 • B : Wang Simpanan

  Bil
  Butiran
  RM
  A1
  Akaun Simpanan/Akaun Semasa. Akaun Mata Wang Asing
  MYR
  B1
  Deposit Tetap/Deposit Berstruktur
  MYR
  B2
  Simpanan di Takaful/Insuran (Nilai tunai polisi takaful / Insuran yang boleh dikeluarkan)
  MYR
  B3
  Jumlah baki KWSP ketika umur 55 tahun ke atas (Bagi yang MASIH BEKERJA selepas umur 55 tahun)
  MYR
  B4
  Jumlah baki KWSP (Bagi yang TIDAK BEKERJA selepas umur 55 tahun)
  MYR
  B5
  Lain-lain tunai (peti besi, simpanan di rumah dan sebagainya)
  MYR
  B6
  Hutang boleh terima daripada penghutang
  MYR
  Jumlah [B] :
  RM 0
 • C : Saham & Pelaburan

  Bil
  Butiran
  RM
  C1
  Saham Tersenarai : Saham biasa, warrant dan sebagainya
  MYR
  C2
  Saham Amanah (Unit Trust)
  MYR
  C3
  Dana Dagangan Bursa (ETFs)
  MYR
  C4
  Amanah Pelaburan Hartanah (REITs)
  MYR
  C5
  Lain-lain pelaburan di pasaran modal dan pasaran kewangan
  MYR
  Jumlah [C] :
  RM 0
 • D : Tolak Pelarasan

  Bil
  Butiran
  RM
  D1
  Pelarasan Elak Dua Kali Zakat : Jumlah harta yang diperolehi dari pendapatan semasa yang telah dizakatkan
  MYR
  D2
  Pelarasan Harta Tidak Patuh Syariah : Pendapatan dan keuntungan yang tidak patuh syariah
  MYR
  Jumlah [D] :
  RM 0
 • E : Penentuan Nisab

  Bil
  Butiran
  RM
  E1
  Tambahkan sebarang simpanan di institusi yang bayar zakat bagi pemilik (Ini hanya untuk penentuan kecukupan nisab sahaja)
  MYR
  Jumlah [E] :
  RM 0
F : JUMLAH KESELURUHAN HARTA : (A + B + C- D + E) > NISAB
MYR
JUMLAH HARTA LAYAK KENA ZAKAT : (F - E)
MYR
JUMLAH ZAKAT ANDA (SETAHUN)
MYR

Pin It on Pinterest

Share This