Zakat Pendapatan

Utama Zakat Pendapatan
 • BAHAGIAN A : KOMPONEN PENDAPATAN

  Bil
  Butiran
  RM
  A1
  Hasil Penggajian & Upah Tahunan
  MYR
  A2
  Hasil Bebas & Profesional Tahunan
  MYR
  A3
  Hasil al-Mustaghallat
  MYR
  A4
  Hasil Pemberian atau Sumbangan
  MYR
  Jumlah [A] :
  RM 0
 • B1 : Had Kifayah Isi Rumah

  Bil
  Butiran
  RM
  B1.1
  Ketua Keluarga
  MYR
  B1.2
  Dewasa Bekerja (18 tahun ke atas) (RM4,848 seorang)
  B1.3
  Dewasa Tidak Bekerja (18 tahun ke atas) (RM2,172 seorang)
  B1.4
  Tanggungan Belajar IPT (RM 7,104 seorang)
  B1.5
  Tanggungan Berumur 7-17 tahun (RM4,008 seorang)
  B1.6
  Tanggungan 6 Tahun Ke Bawah (RM1,740 seorang)
  Jumlah [B1] :
  RM 0
 • B2 : Had Kifayah Tambahan (Jika Berkaitan)

  Bil
  Butiran
  RM
  B2.1
  Tanggungan Anak OKU (RM2,688 seorang)
  B2.2
  Tanggungan Pesakit Kronik (RM2,664 seorang)
  B2.3
  Kos Penjagaan Anak (RM3,480 seorang)
  Jumlah [B2] :
  RM 0
 • BAHAGIAN C: TOLAKAN LAIN

  Bil
  Butiran
  RM
  C1
  Caruman KWSP bahagian pekerja dibawah umur 55 tahun (jumlah gaji kasar x 11%)
  MYR
  Jumlah [C] :
  RM 0
D. JUMLAH BAHAGIAN (A) - (B + C )
MYR
E. TOLAK SIMPANAN TAHUNAN SEMASA TABUNG HAJI (jika ada)
MYR
JUMLAH ZAKAT ANDA (SETAHUN)
MYR

Bayar Zakat

Pin It on Pinterest

Share This