Agihan

CARA MOHON ZAKAT

Anda perlulah mengisi Borang Permohonan Bantuan Zakat. Borang Permohonan boleh diperolehi di:

Kaunter LZS

Muat turun Borang secara Online

Borang Permohonan yang telah lengkap perlulah diserahkan di Kaunter LZS yang berdekatan dengan anda. Setiap permohonan akan melalui Prosedur tertentu. Berikut adalah Carta Alir Proses Permohonan Bantuan Zakat:

flowchart-bantuan2

SENARAI BANTUAN ZAKAT

BANTUAN UMUM

Antara senarai bantuan yang sering dipohon oleh asnaf :

Bantuan Perubatan – Fakir Miskin
Bantuan Sewa Rumah – Fakir Miskin
Bantuan Badan dan Persatuan – Fisabilillah
Bantuan Penerapan Nilai Islam – Fisabilillah
Bantuan Yuran Sekolah – Fakir Miskin
Bantuan Hutang Kehidupan – Gharimin
Bantuan Kewangan Bulanan – Fakir Miskin
Bantuan Makanan Bulanan – Fakir Miskin
Bantuan Bina & Baik Pulih Rumah – Fakir Miskin

Senarai Lengkap Jenis Bantuan

PANDUAN MENGISI BORANG ZAKAT