Apa itu Kempen Zakat di Hati LZS?   

1

3

2

   Kata-kata Pengarah Program   

Kempen Zakat Di Hati merupakan kesinambungan daripada kempen yang dilaksanakan pada tahun lalu, dilihat sebagai medium menyebarluaskan informasi berkaitan kutipan dan agihan zakat kepada masyarakat. Pelbagai aktiviti agihan dan kutipan zakat yang menarik disusun sepanjang bulan ini di seluruh Negeri Selangor. Orang ramai boleh menyemak jadual untuk menyertai program yang telah kami susun ini.

   Video Zakat di Hati   

   Jadual Aktiviti Program Zakat di Hati   

jadualzakatdihati2015