Lembaga Zakat Selangor merupakan sebuah institusi di bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor yang dipertanggungjawabkan untuk membuat aktiviti kutipan dan agihan zakat di negeri Selangor.

cartamais2