SHAH ALAM–Bagi menyebarluaskan lagi dakwah zakat kepada masyarakat terutamanya kepada syarikat-syarikat korporat, Lembaga Zakat Selangor (LZS) turut mengadakan aktiviti Ziarah Korporat.

Terkini LZS berkunjung ke Suruhanjaya Sekuriti dan Ophir Holdings Berhad bagi bertukar pandangan berkaitan potensi zakat di samping mempromosikan zakat perniagaan.

Kunjungan ini juga dilihat dapat mengeratkan siraturahim di antara institusi zakat dengan syarikat ini disamping dapat  membincangkan usahasama yang dapat dijalankan antara kedua-dua belah pihak.