SHAH ALAM, 16 Jun 2017 – Berikut merupakan maklum balas Lembaga Zakat Selangor berkenaan berita yang tersiar di New Straits Times bertajuk ‘Aid Rejected For Family Living in KL Squalor’.

Zakat Selangor amat prihatin dengan kesempitan hidup yang dihadapi keluarga Rosmadi. Untuk makluman Zakat Selangor telahpun melakukan kunjungan ke rumahnya pada 14 Jun lalu.

Menurut rekod, Rosmadi pernah memohon menjadi asnaf di Zakat Selangor pada awal tahun ini. Namun setelah disemak kelayakan mendapati, beliau tidak layak menjadi asnaf berikutan pendapatannya pada masa itu melebihi haddul kifayah (garis penentuan asnaf fakir dan miskin) sebagaimana yang ditentukan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor.

Bagaimanapun baru-baru ini Rosmadi telah diberhentikan kerja oleh majikannya sehingga menyebabkan keluarganya mengalami kesempitan hidup kerana hilang punca pendapatan. Sehubungan itu, keluarga ini telah dibanci semula dan disahkan kelayakannya sebagai asnaf miskin berdasarkan kepada haddul kifayah semasa.

Untuk permulaan, Zakat Selangor akan menyalurkan bantuan Hari Raya bagi membolehkan keluarga ini membuat persiapan Syawal tidak lama lagi. Manakala bantuan kewangan bulanan turut akan disalurkan kepada keluarga ini sehinggalah Rosmadi mendapat pekerjaan tetap. Manakala bantuan lain akan disalurkan berdasarkan kepada keperluan dan syarat kelayakan.

 

KENYATAAN OLEH

NORAJUN AINUN MOHD HASHIM

KETUA DIVISYEN KOMUNIKASI KORPORAT