Alhamdulillah Zakat Selangor bersama institusi zakat lain di Malaysia, Indonesia berjaya menganjurkan World Zakat Forum kali ke 7 ini. Forum kali ini diadakan di Melaka yang berjaya mengajak 400 orang peserta dari pelbagai negara antaranya dari Qatar, Kuwait, Turkey, England, Bahrin, Jordan, Sudan, Malaysia dan Indonesia.

Antara lain tujuan World Zakat Forum kali ini bertujuan mengangkat perbincangan ke tahap yang lebih tinggi bagi meningkatkan lagi pengurusan Zakat di negara masing-masing.

World Zakat Forum yang diadakan bermula hari ini hingga 5 Disember bertemakan Strengthening Global Zakat Cooperation in Increasing the Welfare of the Ummah.

Sebelum ini World Zakat Forum ini telah diadakan di Bogor, New York, Banda Aceh, Kuala Lumpur dan Jakarta.