SHAH ALAM – Dengan tujuan untuk menyantuni golongan yang memerlukan zakat, Lembaga Zakat Selangor (LZS) telah melakukan tindakan proaktif dengan melakukan program bancian terus ke daerah dan perumahan yang terpilih. Program yang dinamakan sebagai Program Jejak Kemiskinan ini telah dimulakan pada pertengahan September lalu merangkumi lebih 5 kawasan penempatan.

Diterajui oleh Skuad Jejak Kemisninan yang terdiri lebih daripada 50 orang amil LZS, setiap keluarga di penempatan itu akan dibanci dan terus mendapat kelulusan serta merta sekiranya layak. Ramai keluarga dikenalpasti layak menerima bantuan kewangan bulanan sementara yang lain menerima bantuan yang bersesuaian dengan masalah mereka seperti bantuan pendidikan, sakit kronik, hutang, modal perniagaan serta bantuan tahunan (hari raya).

Berikut adalah sekitar aktiviti Lembaga Zakat Selangor (LZS) terus menjejaki golongan fakir serta miskin melalui program turun padang yang dikenali sebagai Skuad Jejak Kemiskinan (SJK) dalam bentuk video video .Sila klik pada pautan ini untuk melihat sekitar video pegawai-pegawai zakat membuat bancian :
VIDEO SKUAD JEJAK KEMISKINAN.