Shah Alam, 27 April –Telekom Malaysia Berhad menunaikan zakat perniagaan  kepada Lembaga Zakat Selangor (LZS) sebanyak RM96,240 di Bilik Mesyuarat Umar Abdul Aziz, Bangunan Zakat Selangordi sini hari ini.

Pembayaran zakat perniagaan ini diserahkan oleh Datuk Zaini Maatan, Naib Presiden Pemasaran Selangor ,Telekom Malaysia Selangor kepada Hj Mohamed Izam Mohamed Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif LZS.

Zakat perniagaan yang ditunaikan adalah bagi tahun berakhir 2010.  Semoga zakat yang ditunaikan ini akan menyuburkan lagi perniagaan mereka.

Turut hadir, Mohd Aisha Jaafar, Ketua Modal Sumber Manusia Telekom Malaysia Selangor dan Adibah Abdul Wahab Timbalan Pengurus Besar, Pejabat kutipan LZS.