Tarikh : 1/16/2010
Penulis : Khairul Izwan Bin Bakeri

Shah Alam – Lembaga Zakat Selangor (MAIS) dengan kerjasama Jabatan Pelajaran Negeri Selangor telah menganjurkan satu Taklimat Khas Program Sekolah Angkat dan Haddul Kifayah bersama Pengetua dan wakil Sekolah-sekolah seluruh Selangor yang meliputi setiap daerah yang diadakan di Dewan Masjid Negeri Shah Alam baru-baru ini.

Objektif program ini adalah untuk memberi penerangan tepat mengenai pengiraan zakat berkaitan Haddul Kifayah dan jenis bantuan yang akan disalurkan kepada Sekolah Angkat disamping memberi pendedahan berkenaan pengurusan zakat di Selangor.

Taklimat ini telah dimulakan dengan ucapan oleh oleh Ketua Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pelajaran Negeri Selangot (JPS) Tuan Haji Arifin bin Haji Mohd Amin . Ia diikuti dengan taklimat penting mengenai ‘Haddul Kifayah” oleh Timbalan Pengurus Besar (Operasi), Sahadan Ishak yang memberi penekanan pengiraan zakat di Selangor.
Taklimat kemudian diakhiri dengan sesi soal jawab oleh para peserta.

Turut hadir, Ketua Jabatan Pembangunan Asnaf, Abdul Samad Ibrahim