SHAH ALAM – Sehingga April 2011, Lembaga Zakat Selangor (LZS) telah mengagihkan zakat sebanyak RM72.6 juta meliputi lima program pembangunan yang telah disusun iaitu Program Pembangunan Sosial, Program Pembangunan Insan, Program Pembangunan Pendidikan, Program Pembangunan Ekonomi dan Program Pembangunan Institusi Agama.

Ia melibatkan sebanyak RM7.8 juta untuk asnaf fakir, RM11.6 juta (asnaf miskin), RM3.7 juta (asnaf mualaf), RM10.7 juta (asnaf amil), RM29.9 juta (asnaf fisabilillah), RM7.8 juta (asnaf gharimin), asnaf riqab (RM786 ribu) dan asnaf ibnu sabil (RM419 ribu).

Daripada aspek kutipan pula, sebanyak RM82.4 juta zakat telah berjaya dikutip sepanjang Januari hingga April dengan jumlah pembayar zakat seramai 124,261 orang