Shah Alam, 13 Mei 2011 – Lembaga Zakat Selangor (LZS) hari ini menyerahkan bantuan zakat berjumlah RM335 ribu kepada 13 buah Rumah Pemulihan yang dikendalikan di bawah MAIS di sini hari ini bagi membantu menambah dana rumah pemulihan berkenaan.

Antara rumah pemulihan yang menerima bantuan ialah PROKIM, Baitul Islah Perkid Hulu Langat dan Baitul Islah Perkid Shah Alam. Bantuan yang diberikan kepada 13 buah rumah ini berjumlah antara RM20 ribu sehingga RM30 ribu setiap rumah. Bantuan yang disalurkan ini adalah di bawah peruntukkan asnaf Riqab.

Melalui bantuan zakat ini diharap dapat membantu masyarakat terutamanya mereka yang terbelenggu dengan masalah sosial dan ingin kembali ke pangkal jalan terutamanya pemulihan dadah, Aids dan pemulihan ahlak.

Bantuan zakat ini diserahkan oleh Ketua Pegawai Eksekuti LZS, Mohamed Izam Mohamed Yusof kepada Pengerusi MAIS, Dato’ Mohamad Adzib bin Mohd Isa.