SHAH ALAM, 23 Mei 2017 – Lembaga Zakat Selangor (LZS) mengagihkan sebanyak RM33,033,720 bantuan zakat kepada 46,046 asnaf fakir, miskin dan mualaf di seluruh Selangor bersempena dengan kedatangan Ramadan dan Hari Raya pada tahun ini.

Daripada jumlah tersebut, sebanyak RM10,055,240 diagihkan kepada 13,567 keluarga asnaf fakir, manakala sebanyak RM21,735,680 diagihkan kepada 29,841 keluarga asnaf miskin dan RM1,242,800 diagihkan kepada 2,637 asnaf mualaf.

Setiap penerima fakir dan miskin akan menerima bantuan zakat di antara RM550 hingga RM1,000.agihan ramadan petaling

Namun, bagi penerima bantuan kewangan bulanan semasa dalam kalangan fakir dan miskin, jumlah bantuan Hari Raya yang disalurkan ini diselaraskan dengan bantuan kewangan bulanan semasa yang diterima. Penyelarasan bantuan ini dilaksanakan bertujuan untuk mencukupkan haddul kifayah pada bulan tersebut bagi sesebuah keluarga. Ia bagi menepati kaedah agihan zakat yang berasaskan maqasid syariah.

Sementara itu, bagi asnaf mualaf masing-masing akan menerima bantuan Hari Raya sebanyak RM400.  Setiap penerima bantuan Hari Raya akan menerima bantuan ini menerusi  akaun bank atau melalui serahan tunai di Majlis Penyampaian Bantuan Ramadan dan Hari Raya kepada Asnaf Fakir, Miskin dan Mualaf di 19 lokasi yang diadakan di seluruh Selangor bermula 20hb hingga 25 Mei ini.

Pada tahun ini, daerah Klang mencatatkan jumlah penerima bantuan tertinggi seramai 7,755 orang asnaf fakir, miskin dan mualaf melibatkan peruntukan agihan zakat sebanyak RM5,626,560. Ia diikuti daerah Petaling dengan jumlah penerima seramai 7,551 orang melibatkan peruntukan agihan zakat sebanyak RM5,429,770 dan daerah Hulu Langat mengagihkan bantuan zakat berjumlah RM5,042,530 kepada 7,042 orang asnaf fakir, miskin dan mualaf.

Sementara daerah Kuala Selangor mengagihkan bantuan zakat sebanyak RM3,663,340 kepada 5,144 orang penerima, daerah Hulu Selangor mengagihkan bantuan zakat kepada 4,966 penerima melibatkan peruntukan agihan sebanyak RM3,610,370 dan daerah Sabak Bernam mengagihkan kepada 4,111 penerima dengan agihan zakat sebanyak RM2,801,360.

Tiga daerah lain iaitu daerah Kuala Langat mencatatkan seramai 3,865 penerima yang menerima bantuan Ramadan dan Hari Raya dengan jumlah agihan zakat sebanyak RM2,801,850, diikuti dengan daerah Gombak dengan jumlah agihan zakat sebanyak RM2,513,620 kepada 3,442 penerima dan daerah Sepang yang mencatatkan jumlah agihan sebanyak RM1,498,120 kepada 2,076 penerima fakir, miskin dan mualaf.