Tarikh : 8/20/2009
Penulis : Editor

Kuala Selangor – Seramai 236 orang fakir dan 94 orang miskin di daerah ini berpeluang membuat persiapan awal untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan apabila menerima bantuan persiapan Ramadan dan Hari Raya daripada Lembaga Zakat Selangor berjumlah RM242,950. Bantuan tersebut disampaikan oleh Dato’ Menteri Besar Selangor, Tan Sri Dato’ Abdul Khalid bin Ibrahim.

Daripada jumlah tersebut, sebanyak RM175,050 diserahkan kepada asnaf fakir, manakala RM67,900 diagihkan kepada asnaf miskin dengan masing-masing menerima bantuan di antara RM550 hingga RM1,000 bergantung kepada tanggungan bagi setiap keluarga.

Pada tahun ini, LZS memperuntukkan sebanyak RM15.9 juta untuk diagihkan kepada asnaf fakir dan miskin di Selangor. Daripada jumlah tersebut, sebanyak RM8.23 juta diagihkan kepada 10,778 asnaf fakir, manakala RM7.76 juta diagihkan kepada 10,843 asnaf fakir. Daerah Sabak Bernam mencatatkan bilangan asnaf miskin tertinggi seramai 2,545 orang dan asnaf fakir seramai 982 orang. Sebanyak 46 program agihan Ramadan dan Hari Raya diatur di seluruh Selangor bermula dari 4 Ogos dan dijangka berakhir pada 25 Ogos 2009.