Shah Alam, 14 Nov – Lembaga Zakat Selangor (MAIS) mengagihkan sebanyak RM215.6 juta kepada lapan asnaf dari Januari sehingga September 2011 melalui lima program pembangunan yang disediakan.

Lima program pembangunan tersebut adalah sosial (RM101.5 juta), pendidikan (RM62.2 juta), insan (RM7.2 juta), institusi agama (RM6.8 juta) dan ekonomi sebanyak RM3.5 juta.

Daripada jumlah tersebut, sebanyak RM24 juta diagihkan kepada asnaf fakir, RM44.7 juta diagihkan kepada asnaf miskin, RM11.2 juta (asnaf mualaf) dan RM34.2 juta (asnaf amil).

Manakala bagi asnaf fisabilillah sebanyak RM69.6 juta, RM29.5 juta (asnaf gharimin), RM1.9 juta bagi asnaf riqab dan RM0.6 juta bagi ibnu sabil.