Shah Alam–Lembaga Zakat Selangor (LZS) MAIS berjaya menubuhkan pusat dialisis yang pertama bagi memastikan asnaf zakat yang memerlukan penjagaan rapi terutamanya pengidap penyakit buah pinggang terus terbela.

Pusat dialisis ini merupakan salah satu program pembangunan sosial agihan zakat yang telah beropersai mulai 8hb Januari menelan belanja hampir RM600 ribu menyediakan lapan buah mesin dialisis yang membolehkan tiga kali rawatan dilakukan sehari dan 48 kali rawatan dalam tempoh sebulan.

Ia disokong oleh kakitangan perubatan yang terlatih di bawah seliaan syarikat Bakti Suci, iaitu anak syarikat Majlis Agama Islam Selangor dan Nefro Utama Sdn Bhd. Jumlah pesakit yang menerima rawatan mencuci buah pinggang di sini sehingga hari ini seramai 22 orang dan akan bertambah sepuluh orang lagi sehingga Mac.

Penubuhan pusat dialisis ini bukan sekadar dapat menjimatkan kos, bahkan mampu menyediakan suasana yang Islamik, kondusif serta mesra kepada para pesakit di mana ia lengkap dengan kemudahan sudut bacaan, ruangan menonton dan surau turut disediakan. Seterusnya ia mampu menjadi model kepada sebuah pengurusan pesakit secara Islam.

LZS (MAIS) juga merancang untuk menubuhkan lapan buah lagi pusat dialisis di seluruh negeri selangor termasuk tiga yang akan beroperasi dalam jangkamasa terdekat ini, iaitu di Sabak Bernam, Kuala Selangor dan Klang. Malah LZS (MAIS) mempunyai perancangan jangka panjang dengan mensasarkan setiap daerah bakal mempunyai sebuah pusat dialisis milik LZS (MAIS) sendiri.