KUALA SELANGOR, 30 Mei 2016 – Lembaga Zakat Selangor (LZS) terus giat berusaha meningkatkan kualiti kehidupan asnaf fakir dan miskin menerusi Program Gotong-Royong Bersama Asnaf yang diadakan di penempatan Desa Ehsan, Jeram baru-baru ini.

Program anjuran Lembaga Zakat Selangor (LZS) daerah Kuala Selangor dengan kerjasama Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK). Aktiviti gotong-royong membersihkan kawasan sekitar penempatan ini bertujuan untuk memupuk kesedaran dalam kalangan asnaf tentang kepentingan kebersihan dan menjaga kemudahan yang disediakan oleh Zakat Selangor.

Dengan program kemasyarakatan ini, diharap dapat mengeratkan lagi hubungan Zakat Selangor dan asnaf fakir serta miskin.