KUALA LANGAT, 25 Ogos 2019 – Seramai 16 keluarga asnaf fakir dan miskin Lembaga Zakat Selangor (LZS) di daerah Kuala Langat hari ini menerima manfaat daripada sumbangan wakalah agihan wang zakat Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (LZS) berjumlah RM400,000 bagi baik pulih rumah mereka.

Ia melibatkan kos baik pulih bagi setiap rumah asnaf di antara RM20,000 ke RM30,000 bergantung kepada kerosakan yang perlu dibaiki.

Simbolik penyerahan sumbangan wakalah tersebut disempurnakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif PKNS, Datuk Azizi Mohd Zain kepada Ketua Pegawai Eksekutif LZS, Saipolyazan Mat Yusop semasa Majlis Perasmian Program Gotong-Royong Baik Pulih Rumah Daerah Kuala Langat.

Untuk makluman, wakalah agihan zakat merupakan inisiatif yang diperkenalkan LZS bagi memberi peluang dan ruang kepada pengeluar zakat untuk turut serta dalam pengagihan zakat.