Kuala Lumpur – Lembaga Zakat Selangor (LZS) MAIS telah menerima zakat perniagaan sebanyak RM264,522.51 daripada P.E.S.B Engineering Sdn. Bhd. (PESB) dalam satu majlis ringkas di sini pada 7 Julai.

Pembayaran zakat bagi tahun berakhir 1998, 2003 dan 2004 itu telah diterima oleh Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor yang juga Pengerusi Ahli Lembaga Pemegang Amanah LZS (MAIS) Dato’ Setia Haji Mohamad Adzib Mohd Isa daripada Ketua Pegawai Eksekutif PESB, Haji Mustafa Junit.

Turut hadir pada majlis tersebut, Pengurus Jabatan Pembangunan Korporat LZS (MAIS), Sahadan Ishak dan Ketua Operasi Wilayah Barat LZS (MAIS), Shamshuri Ashari.

Sementara itu pada 28 Jun yang lalu, LZS (MAIS) turut menerima zakat perniagaan daripada Padiberas Nasional Berhad (BERNAS) sebanyak RM97,296. Dato’ Setia Haji Mohamad Adzib telah menerima zakat bagi tahun berakhir 2005 itu daripada Pengurus Besar Kanan Bahagian Modal Insan BERNAS, Roslan Osman.