Dokumen bayaran caruman Disember 2015 hendaklah dihantar ke Ibu Pejabat Lembaga Zakat Selangor sebelum atau pada 10hb Januari 2016.

Kelewatan penghantaran dokumen berkenaan akan memberi kesan kepada penyata bayaran zakat tahun 2015.

Jika terdapat sebarang bayaran yang tertunggak, ianya mestilah dijelaskan juga sebelum atau pada 10hb Januari 2016.

Sebarang pertanyaan, sila hubungi Encik Mohd Rosli (0355227816), Puan Norhalita (03-55227852), Puan Nazlia (03-55227860) atau emel kami di kutipan@e-zakat.com.my