Kuala Lumpur- Kini pembayar zakat korporat di Selangor diluaskan lagi kemudahan pemayarannya melalui kaedah pembayaran terkini iaitu membayar zakat terus secara dalam talian melalui Maybank2e.net.

Memorandum perjanjian (MoA) antara Maybank2e.net, LZS (MAIS), Pusat Pungutan Zakat (MAIP) dan Pusat Zakat Negeri Sembilan telah ditandatangani pada 14 mei baru-baru ini.

Melalui perkhidmatan yang ditawarkan Maybank2e.net, orang ramai tidak perlu lagi ke kaunter pembayaran zakat untuk menunaikan tuntutan agama itu.

Para pelangan korporat yang menggunakan perkhidmatan Maybank2e.net boleh membuat pembayaran zakat terus kepada LZS (MAIS).

Pembayaran zakat juga boleh dibuat bagi pihak kakitangan mereka melalui pemotongan gaji yang secara tidak langsung memudahkan para kakitangan daripada perlu pergi sendiri ke kaunter zakat bagi tujuan tersebut.