Shah Alam, 12 April 2011 – Seramai 15 orang delegasi kakitangan Lembaga Zakat Selangor (LZS) yang diketuai Shamsuri Ashari, Eksekutif Pejabat Agihan LZS, telah melakukan lawatan kerja tiga hari (3, 4 dan 5 April 2011) ke tiga buah negeri di Utara Semenanjung Malaysia, iaitu Kedah, Pulau Pinang dan Perlis.

Lawatan ini bertujuan mencari idea dan pendekatan baharu dalam aspek pemerkasaan agihan zakat di samping bertukar-tukar pandangan dalam pelbagai aspek lain dalam usaha memperkasakan pengurusan zakat di Selangor.

Ketibaan delegasi LZS di Jabatan Zakat Negeri Kedah telah disambut oleh YBhg Dato’ Syeikh Ghazali bin Haji Yaacob, Setiausaha Jawatankuasa Zakat Kedah. Sesi taklimat telah disampaikan sendiri oleh beliau dan seterusnya kakitangan LZS telah dibawa melawat ke Pusat Jahitan Asnaf dan juga Pusat Bimbingan Islam Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah (PUSBA), sebuah institusi pendidikan khusus kepada kalangan saudara baru bagi mendalami agama Islam.

Dalam kunjungan ke Perlis, delegasi LZS telah diraikan oleh YBhg Dato’ Abu Bakar Ahmad, Pengerusi Baitulmal Perlis dan juga kakitangan Baitulmal Perlis. Sesi taklimat telah disampaikan sendiri oleh beliau dan diikuti sesi muzakarah yang mengutarakan pelbagai isu semasa di Perlis dan Selangor mengenai urusan zakat. Delegasi LZS turut dibawa melawat ke Kompleks Islam Perlis, Persiaran Jubli Emas, Kangar yang menempatkan pejabat zakat di Baitulmal Perlis. Delegasi LZS kemudiannya juga dibawa ke Daerah Chuping yang merupakan tapak pembinaan penempatan berkelompok asnaf miskin di Perlis.

Lokasi terakhir LZS adalah ke Pusat Urus Zakat Pulau Pinang (PUZ) dan delegasi LZS disambut sendiri oleh Pengurus Besar PUZ, Dr. Hj. Azman Abdul Samat dan beberapa orang kakitangan PUZ. Sesi penerangan dilakukan dengan menerangkan tugas utama PUZ. Dalam sesi perbincangan, turut ditekankan peranan ‘stake holder’ ke atas institusi zakat dan juga fungsi institusi zakat dalam mendepani cabaran di alaf baharu.

Delegasi LZS kemudiannya dibawa ke beberapa projek asnaf PUZ, seperti Pusat Hemodialisis PUZ, Gerak Asnaf Niaga dengan projek PUZ Mart, Rumah Warga Emas dan Kompleks Pendidikan Asnaf di Kepala Batas.

Untuk bacaan lanjut, para pengunjung dipelawa melayari blog zakat di https://blog.e-zakat.com.my atau klikdi sini.