Shah Alam, 22 April – Lembaga Zakat Selangor (LZS)  menerima kunjungan delegasi dari Universiti Sultan Zainal Abidin ( UniSZA)  bertempat di Bangunan Zakat Selangor di sini.

Delegasi terdiri daripada tiga orang pensyarah diketuai oleh Syed Mohd Azmi bin Syed Ab. Rahman. Antara matlamat kunjungan ini adalah untuk mendapat gambaran terkini tentang pelaksanaan pengurusan zakat di Selangor yang melibatkan pentadbiran, kutipan dan juga agihan zakat.

Selain itu, kunjungan ini diharap akan membuka ruang ke arah kerjasama yang lebih erat antara UniSZA dan LZS.

Turut hadir , Ketua Jabatan Pembangunan Asnaf, Abdul Malek Awang Besar dan Ketua Jabatan Pembangunan Ummah Abdul Samad Ibrahim.