Tarikh : 1/24/2009
Penulis : Editor

KUALA SELANGOR – Seramai 415 asnaf fakir dan miskin daerah Kuala Selangor menerima bantuan tambahan pendidikan bernilai RM252,600 daripada Lembaga Zakat Selangor (LZS) MAIS yang disampaikan oleh Dato’ Menteri Besar Selangor, Tan Sri Dato’ Abdul Khalid Ibrahim di sini pada 19hb Mac lalu.

Bantuan yang diberikan adalah berbentuk wang tunai sebanyak RM200 seorang dan sepasang pakaian sekolah. Ada juga dikalangan mereka yang menerima bantuan basikal.

Bagi penyampaian bantuan tambahan pendidikan ini LZS (MAIS) telah menyususn sebanyak 35 program di seluruh Selangor bermula 4hb Mac lalu di Masjid Negeri Shah Alam sehingga 31 Mac di Masjid Al-Amaniah, Batu Caves melibatkan 25,714 orang pelajar di peringkat tadika, sekolah kebangsaan, sekolah kebangsaan agama, sekolah menengah kebangsaan serta sekolah menengah agama.

Melalui bantuan yang diberikan oleh LZS ini diharap dapat meringankan beban ibu bapa yang hidup dalam kemiskinan lebih-lebih lagi kerana kejatuhan ekonomi yang semakin terasa di kala ini.

Turut hadir Pengurus Besar LZS (MAIS), Ahmad Shahir Makhtar.