Shah Alam – Lembaga Zakat Selangor (LZS) MAIS menyampaikan sumbangan berjumlah RM416,720 kepada 20 orang anak asnaf fakir miskin untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang kemahiran ke The Otomotif College, Petaling Jaya (TOC). Mereka merupakan pelajar yang gagal dalam pencapaian akademik, tetapi mempunyai potensi dalam bidang kemahiran pada 15 Mei.

Bantuan berbentuk dermasiswa ini bertujuan menampung keperluan yuran pengajian, makan minum dan penginapan dalam tempoh pengajian selama setahun. Pelajar yang terpilih adalah mereka yang telah mengikuti pengajian kemahiran peringkat pertama di Kolej INPENS yang juga dibiayai sepenuhnya oleh LZS.

Pemilihan TOC adalah berdasarkan kepada pengalaman melahirkan pelajar mahir bidang automotif dan pelajar lepasannya dijanjikan peluang pekerjaan setelah tamat pengajian.

Dalam perkembangan berkaitan, LZS (MAIS) turut membiayai seramai 90 orang pelajar anak fakir miskin di Kolej INPENS dengan bantuan sebanyak RM5,000 seorang bagi tempoh enam bulan tahun ini