Shah Alam – Lembaga Zakat Selangor (LZS) MAIS terus mendapat tempat sebagai lokasi untuk membuat lawatan sambil menimba ilmu apabila LZS (MAIS) terus menerus dikunjungi oleh organisasi dan badan lain.

Yang terbaru 31 orang dari Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM) yang diketuai oleh Ketua Pusat Pengajian Pengurusan Hal Ehwal Islam ILIM, Ustaz Mohamad Fishal Ahmad telah mengadakan lawatan sambil belajar ke LZS (MAIS) pada 5 Mac lalu.

Menurut Ustaz Mohamad Fishal tujuan lawatan sambil belajar ini adalah untuk mempelajari selok-belok perlaksanaan zakat di Selangor khususnya dari aspek kutipan dan agihan zakat.

“Ilmu yan diperoleh akan dipraktikkan di seluruh negara memandangkan para peserta kursus yang dianjurkan ILIM melibatkan peserta dari seluruh negara.,” jelas beliau.