Tarikh : 1/17/2009
Penulis : Editor

Shah Alam – Lembaga Zakat Selangor (LZS) MAIS menganjurkan Bengkel Taksiran Zakat Bersama Ejen Cukai dan Firma Audit bertujuan memberi kefahaman tentang zakat pada 11 Mac di sini bagi memudahkan mereka membuat taksiran zakat kepada pelanggan masing-masing.

Bengkel disertai seramai 26 wakil daripada ejen cukai dan firma audit memberi fokus kepada asas-asas pengiraan zakat khususnya zakat perniagaan. Mereka turut didedahkan tentang sistem penyerahan maklumat pembayaran zakat kepada LZS menggunakan sistem IT.

Sehingga kini, LZS (MAIS) mempunyai 42 ejen kutipan daripada Ejen Cukai dan Firma Audit.