Kuala Lumpur, 26 Januari 2011-Lembaga Zakat Selangor (LZS) MAIS menerima anugerah dari The Malaysian Trade and Industry Recognition Award 2010 di sini. LZS merupakan institusi zakat yang pertama yang menerima anugerah ini.

Anugerah “The Malaysian Service Excellence Award 2010” ini diberikan di atas kecemerlangan perkhidmatan kutipan dan perkhidmatan agihan yang telah dilaksanakan oleh LZS.

Anugerah “The Malaysian Service Excellence Award 2010” ini diberikan di atas kecemerlangan perkhidmatan kutipan dan perkhidmatan agihan yang telah dilaksanakan oleh LZS.

Ketua Pegawai Eksekutif LZS (MAIS), Haji Mohamed Izam Mohamed Yusof mewakili LZS (MAIS) telah menerima Anugerah ini.

Pengiktirafan ini akan merupakan satu suntikan motivasi untuk LZS (MAIS) terus maju dan meningkatkan mutu perkhidmatan kepada pelanggannya.