SABAK BERNAM, 19 Januari 2016 – Berikut merupakan maklum balas Lembaga Zakat Selangor (LZS) berkenaan berita bertajuk ‘Jaga Ayah Selagi Kudrat Ada’ yang tersiar di Sinar Harian pada 19 Januari 2016.

Pihak LZS telah sedia maklum berhubung perkara ini dan satu ziarah telah dilaksanakan pada 11 Januari 2016. Hasil siasatan mendapati Azumi Sarikin layak menerima bantuan perubatan, di samping bantuan kewangan bulanan dan baik pulih rumah.

Berhubung aduan bantuan perubatan yang ditolak sebelum ini, pihak LZS pernah menerima permohonan beliau, tetapi dokumen tidak lengkap dan maklum balas telah disampaikan kepada pemohon untuk melengkapkan permohonan tersebut. Namun sehingga tempoh yang ditetapkan, tiada sebarang maklum balas daripada pemohon diterima.

Berkenaan dengan aduan pemohon yang mendakwa telah memohon bantuan kewangan bulanan dan baik pulih tandas rumah dengan LZS sebelum ini, dimaklumkan bahawa tiada sebarang rekod permohonan yang diterima di LZS.

Sekian, terima kasih.

NORAJUN AINUN MOHD HASHIM

Pengurus Besar Komunikasi Korporat