Shah Alam – Kumpulan Satang telah menyelaraskan semua cukai pendapatan dan potongan zakat untuk kakitangan mereka secara bulanan baru-baru ini. Dalam satu majlis ringkas beru-baru ini, 10 orang Pengurus dari anak syarikat Kumpulan Satang telah melafazkan akad untuk simbolik mewakili kakitangan syarikat mereka membayar zakat pendapatan melalui potongan gaji bulanan.

Kumpulan Satang yang diwakili oleh Pengurus Eksekutifnya telah meyerahkan replika cek potongan gaji yang berjumlah RM70 000 yang di terima oleh Puan Hajjah Adibah Abd Wahab selaku Pengurus Jabatan Dakwah dan Kutipan, Lembaga Zakat Selangor. Seramai 85 orang kakitangan Kumpulan Satang yang layak dikenakan PCB bulanan telah bersetuju menyelaraskan Cukai pendapatan mereka kepada potongan zakat bulanan