Shah Alam – Perkhidmatan pembayaran zakat di kaunter Lembaga Zakat Selangor (LZS) MAIS ditingkatkan lagi dengan menawarkan kemudahan pembayaran melalui e-debit kepada para pembayar yang ingin membuat pembayaran zakat.

Melalui kaedah ini, pembayar tidak perlu membawa wang tunai sebaliknya hanya menggunakan kad ATM (MEPS) bagi bank yang berdaftar di Malaysia untuk membuat pembayaran zakat.

Menurut Ketua Bahagian Khidmat Pelanggan, Mazlina Mahathir, e-debit dilihat sebagai satu alternatif medium pembayaran yang lebih mudah, sistematik dan efisien di mana para pembayar tidak dikenakan apa-apa caj sekiranya menggunakan perkhidmatan e-debit ini.

Sementara itu, para pemegang kad kredit Bank Islam juga kini boleh membuat pemotongan zakat secara bulanan daripada kad masing-masing untuk pembayaran zakat. Apa yang perlu dilakukan ialah pemegang kad perlu mengisi borang yang boleh didapati di LZS (MAIS) dan kemudian menghantarnya semula kepada Unit Ejen Kutipan untuk tindakan selanjutnya.