Shah Alam, 16 Mei — Lembaga Zakat Selangor (LZS) telah menyediakan kaunter bergerak bertujuan membantu proses kutipan dan agihan zakat, khususnya melibatkan kawasan yang menjadi tumpuan orang ramai.

Dengan adanya kaunter bergerak ini dapat memudahkan lagi orang ramai untuk urusan kutipan mahupun permohonan bantuan.

Antara perkhidmatan yang disediakan di kaunter ini termasuklah pembayaran zakat, permohonan bantuan zakat, pertanyaan, taksiran zakat dan khidmat nasihat.

Sepanjang bulan Januari sehingga April kaunter bergerak ini telah beroperasi di lokasi-lokasi terpilih seluruh selangor melalui program-program, forum perdana, karnival dan banyak lagi.

Orang ramai yang ingin mendapatkan maklumat tentang lokasi kaunter bergerak ini bolehlah melayari portal LZS di www.zakatselangor.com.my atau hubungi talian khidmat pelanggan di 03-5522 7777.