Tarikh : 11/6/2009
Penulis : Editor

Shah Alam – Perkhidmatan pembayaran zakat melalui potongan gaji atau Skim Berkat kini lebih mudah apabila pengguna boleh mendapatkan maklumat berkaitan Skim Berkat dengan hanya klik ke portel LZS www.zakatselangor.com.my/SkimBerkat.

Majlis pelancaran disempurnakan oleh Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor, Dato’ Setia Hj. Mohd Adzib b. Mohamad Isa di majlis Hi Tea Besama Media, Pihak Berkuasa Tempatan dan Konsesi Tol pada 4 Jun di sini.

Melalui kemudahan ini penguna boleh membuat semakan penyata, jadual kiraan zakat, muat turun borang Skim Berkat, panduan bayaran bagi pencarum, majikan dan sebagainya.

LZS melaksanakan kemudahan mendapatkan maklumat melalui portal ini bagi memudahkan lagi masyarakat dan menarik lebih ramai masyarakat membayar zakat melaui Skim ini sama ada untuk memulakan penyertaan mahupun membuat tambahan bayaran zakat sedia ada.

Dengan motto ‘Hanya Klik, Skim Berkat Makin Mudah’, kemudahan ini dijangka akan menarik lebih ramai golongan pekerja terutama peringkat eksekutif menyertai skim ini. Di samping itu LZS turut menawarkan hadiah-hadiah bagi penyertaan awal.

Pada tahun lalu, LZS telah mengutip RM91 juta zakat melalui Skim Berkat ini. Daripada jumlah tersebut, sektor swasta menyumbang RM66.1 juta, kerajaan RM13.2 juta dan badan berkanun menyumbang RM12.5 juta. Bilangan peserta skim ini ialah 44.233 orang bagi sektor swasta dan 46.4 orang bagi sektor kerajaan dan berkanun.