Kuala Lumpur, 24 Februari — Bank Muamalat menyerahkan zakat perniagaan berjumlah RM120,720.75 bagi tahun kewangan 2010 kepada Lembaga Zakat Selangor (LZS) di sini semalam.

Cek zakat perniagaan Bank Muamalat diserahkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif, Dato’ Hj Mohd Redza Shah Abdul Wahid kepada Penolong Ketua Jabatan Kutipan LZS,  Mohd Amin Ibrahim.

Hadir sama Ahli Lembaga Pengarah Pusat Zakat Negeri Sembilan, Dato’ Hj. Mohd Fazli Mohd Yusof dan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Bank Muamalat, Musa Abdul Malek.