SHAH ALAM, 30 Mac 2012 – Lembaga Zakat Selangor (LZS) menerima lawatan dari Badan Amil Zakat Daerah (BADZA) Kota Padang, Indonesia bagi mendapatkan pendedahan berkaitan pengurusan zakat terutamanya daripada segi agihan zakat yang dilaksanakan di Selangor baru-baru ini.

Delegasi seramai 15 orang ini diketuai oleh Prof. Dr. H. Salmadanis turut diberi taklimat yang disampaikan oleh Eksekutif Komunikasi Korporat, Hamizul Abdul Hamid tentang peranan LZS dalam usaha membebaskan golongan asnaf fakir dan miskin yang dibelenggu dengan masalah kemiskinan.

Pada majlis yang sama, mereka juga mengambil peluang untuk mengajukan pelbagai soalan berkaitan zakat misalnya bagaimana LZS menggerakkan usaha untuk meningkatkan jumlah pembayar zakat.

Lawatan diakhiri dengan penyampaian cenderahati di antara kedua-dua pihak.