KLANG 26 MAY 2016. Orang Besar Daerah Klang Datuk Setia Diraja Datuk Abdul Ghani Pateh Akhir (tengah) dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Selangor (LZS) Hussin Mohd Ali (kiri) beramah mesra dengan penerima bantuan zakat Jaafar Mamud 59, dari Bandar Sultan Sueiman, Pelabuhan Klang di majlis Penyampaian Bantuan Ramadan dan Hari Raya kepada Asnaf Fakir dan Miskin Daerah Klang di Majlis Bandar Diraja Klang. NSTP/ROSLIN MAT TAHIR

SHAH ALAM, 25 April 2017 – Lembaga Zakat Selangor berjaya mengeluarkan seramai 965 keluarga asnaf fakir dan miskin dari kategori asnaf pada tahun 2016.

Daripada jumlah tersebut, 790 keluarga yang menjadi penerima zakat pada tahun 2016 telah keluar daripada kategori asnaf hasil daripada siasatan semasa yang dilaksanakan oleh Zakat Selangor menggunakan garis penentuan fakir dan miskin iaitu had al-kifayah.

Manakala 175 keluarga lagi yang keluar daripada kategori asnaf, merupakan penerima zakat bagi bantuan perniagaan di bawah Program Pembangunan Ekonomi.

LZS_3251

Pada tahun 2016, sebanyak RM6.7 juta telah diagihkan kepada usahawan asnaf fakir dan miskin yang berpontesi dan RM0.3 juta pula kepada usahawan asnaf mualaf. Bantuan yang disalurkan ini meliputi bantuan perniagaan, perikanan, penternakan, pertanian dan projek usahawan berkelompok.

Untuk makluman pada tahun ini, Zakat Selangor mensasarkan sebanyak 220 keluarga berjaya keluar daripada kategori asnaf fakir dan miskin seterusnya menjana pendapatan yang dapat membangunkan ekonomi keluarga mereka.