Kuala Selangor — Seramai 617 orang anak asnaf fakir miskin negeri Selangor yang mencatatkan keputusan cemerlang pada peperiksaan tahun lalu menerima anugerah daripada Lembaga Zakat Selangor (LZS) di sini pada 31 Mei lalu. Mereka merupakan pelajar sekolah rendah dan menengah yang dibiayai sepenuhnya oleh LZS.

Daripada jumlah itu seramai 162 orang adalah pelajar cemerlang dalam Ujian Penilaian Sijil Rendah (UPSR), 190 pelajar Penilaian Sijil Rendah Agama (PSRA), 153 pelajar Penilaian Menengah Rendah (PMR), 91 pelajar Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan seorang Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dan 6 orang pelajar menerima anugerah cemerlang bagi Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM). Kecemerlangan pelajar diukur daripada jumlah A yang mereka peroleh iaitu minimum 3A bagi setiap peperiksaan.

Sementara itu, seramai 53 orang pelajar menerima anugerah paling cemerlang dalam kategori masing-masing iaitu 30 pelajar UPSR yang mendapat 5A, 25 pelajar PSRA yang mendapat Muntaz 4 pelajar PMR yang mendapat 9A, seorang pelajar SPM mendapat 11A, 14 pelajar PSRA dan 4 pelajar STAM yang mendapat Mumtaz.

Kecemerlangan anak asnaf ini adalah hasil usaha LZS melalui penyaluran wang zakat di bawah program pembangunan pendidikan. Usaha ini dilaksanakan sebagai strategi pembasmian kemiskinan dengan tertumpu pada generasi muda. Pada tahun lalu, LZS telah menyalurkan RM10.9 juta untuk tujuan tersebut. Bantuan adalah meliputi pembayaran yuran sekolah, kelengkapan persekolahan dan biasiswa pelajaran. Selain itu mereka juga turut diberikan kursus-kursus yang berkaitan bagi memastikan kecemerlangan berterusan.

Semua pelajar menerima sijil, wang tunai serta hadiah iringan dan disampaikan oleh Dato’ Menteri Besar Selangor,