SABAK BERNAM, 7 April – Seramai 125 orang anak asnaf fakir dan miskin menyertai Kursus Pemantapan Diri (KPD) anjuran Lembaga Zakat Selangor (LZS) yang diadakan di Hay Resort Sabak Bernam baru-baru ini.

Kursus ini dirangka sebagai program pembangunan bagi anak-anak asnaf terdiri daripada pelajar tingkatan empat yang bakal menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

Melalui kursus tiga hari berkenaan, para pelajar didedahkan dengan motivasi, sahsiah diri, ilmu kerohanian dan pemantapan diri untuk persediaan peperiksaan.

Pelajar yang berpotensi seterusnya akan dikenal pasti untuk menyertai Kursus Cemerlang Diri (KCP) sewaktu di tingkatan lima nanti. Pada peringkat ini, para pelajar akan diberi penekanan dalam bidang akademik dan didedahkan dengan teknik menjawab soalan peperiksaan. Seterusnya para pelajar akan dipilih untuk menyertai program Skor A, di mana fokus diberikan kepada para pelajar yang berpotensi untuk cemerlang dalam peperiksaan.