• ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

• TERIMA KASIH KEPADA WAKIL-WAKIL MEDIA YANG HADIR PADA HARI INI.

• SUKACITA SAYA INGIN MEMAKLUMKAN MENGENAI PRESTASI KUTIPAN DAN AGIHAN ZAKAT BAGI NEGERI SELANGOR BAGI TAHUN 2011

1. KUTIPAN ZAKAT (HARTA DAN FITRAH)

ALHAMDULILLAH BAGI TAHUN 2011, JUMLAH KUTIPAN ZAKAT DI SELANGOR TELAH MELEBIHI SASARAN DENGAN JUMLAH KUTIPAN SEBANYAK RM393,538,753.00 (JUTA) BERBANDING RM 336,934,522.00 (JUTA) DALAM JANGKA MASA YANG SAMA PADA TAHUN SEBELUMNYA (2010). JUMLAH INI MENINGKAT SEBANYAK 17 PERATUS DENGAN PERBEZAAN SEBANYAK RM56.6 JUTA. DARIPADA JUMLAH TERSEBUT, SEBANYAK RM375,563,187.00 (JUTA) DIKUTIP DARIPADA ZAKAT HARTA, MANAKALA RM17,975,566.00 (JUTA) DARIPADA ZAKAT FITRAH.

JUMLAH KUTIPAN ZAKAT PADA TAHUN INI MELEBIHI SASARAN IAITU RM350 JUTA YANG DIJANGKA DAPAT DIKUTIP, NAMUN ALHAMDULILLAH BERLAKU LONJAKAN JUMLAH KUTIPAN YANG DISUMBANG TERUTAMANYA DARIPADA ZAKAT PENDAPATAN.

2. ZAKAT HARTA

PADA TAHUN 2011 KUTIPAN ZAKAT HARTA DI SELANGOR MENINGKAT SEBANYAK 18 PERATUS BERBANDING TAHUN SEBELUMNYA (2010). DI MANA PADA TAHUN LEPAS (2011) LZS MENGUTIP ZAKAT HARTA SEBANYAK RM375,563,187.00 (JUTA) BERBANDING RM319,601,241.00 (JUTA) PADA TAHUN 2010.

PECAHAN KUTIPAN ZAKAT HARTA MENGIKUT JENIS ADALAH SEPERTI BERIKUT:

ZAKAT PENDAPATAN RM216.0 JUTA (RM215,954,869.00)
ZAKAT PERNIAGAAN RM79.7 JUTA (RM79,696,064.00)
ZAKAT HARTA RM33.7 JUTA (RM33,700,791.00)
ZAKAT W.SIMPANAN RM27.6 JUTA (RM27,624,859.00)
ZAKAT KWSP RM6.9 JUTA (RM6,945,378.00)
ZAKAT SAHAM RM6.8 JUTA (RM6,774,624.00)
ZAKAT TANAMAN RM2.5 JUTA (RM2,537,771.00)
ZAKAT EMAS RM1.3 JUTA (RM1,281,019.00)
TERNAKAN, PERAK DAN
QADHA ZAKAT RM1.04 JUTA (RM1,047,814.00)

3. JUMLAH PEMBAYAR

JUMLAH PEMBAYAR ZAKAT HARTA BAGI TAHUN 2011 IALAH SERAMAI 180,090 ORANG, MENINGKAT 7 PERATUS BERBANDING TAHUN 2010 (168,002 ORANG). DARIPADA JUMLAH TERSEBUT, SERAMAI 28,979 ORANG MERUPAKAN PEMBAYAR BARU.

4. ZAKAT FITRAH

BAGI TAHUN 2011, LZS TELAH MENGUTIP ZAKAT FITRAH SEBANYAK RM17,975,566.00 (JUTA) BAGI TAHUN HIJRAH 1432 BERBANDING RM17,333,281.00 (JUTA) PADA TAHUN 2010. BILANGAN UMAT ISLAM YANG MEMBAYAR ZAKAT FITRAH PADA TAHUN LEPAS (2011) PULA IALAH SERAMAI 2,567,938 (JUTA) ORANG.

5. SASARAN KUTIPAN ZAKAT TAHUN 2012

MENGAMBIL FAKTOR KEADAAN EKONOMI YANG SEMAKIN BAIK DAN KESEDARAN MEMBAYAR ZAKAT YANG SEMAKIN MENINGKAT, MAKA LZS MELETAKKAN SASARAN KUTIPAN ZAKAT BAGI TAHUN 2012 ADALAH SEBANYAK RM430 JUTA IAITU KENAIKAN SEBANYAK SEMBILAN PERATUS BERBANDING KUTIPAN TAHUN LALU.

6. AGIHAN ZAKAT

PADA TAHUN 2011 YANG LALU, LZS TELAH MENGAGIHKAN WANG ZAKAT KEPADA GOLONGAN YANG LAYAK DI SELANGOR SEBANYAK RM371,720,961.00 (JUTA) BERBANDING RM364,991,423.00 (JUTA) PADA TAHUN SEBELUMNYA (2010). JUMLAH PENGAGIHAN INI MENINGKAT SEBANYAK DUA PERATUS DENGAN PERBEZAAN SEBANYAK RM6.7 JUTA.

PECAHAN PENGAGIHAN ZAKAT MENGIKUT ASNAF ADALAH SEPERTI BERIKUT:

ASNAF FAKIR RM35.6 JUTA (RM35,550,504.00)
ASNAF MISKIN RM75.0 JUTA (RM74,996,599.00)
ASNAF FISABILILLAH RM156.1 JUTA (RM156,104,625.00)
ASNAF MUALLAF RM15.5 JUTA (RM15,484,722.00)
ASNAF GHARIM RM31.4 JUTA (RM31,408,237.00)
ASNAF AMIL RM49.2 JUTA (RM49,174,981.00)
ASNAF RIQAB RM7.8 JUTA (RM7,756,532.00)
ASNAF IBNU SABIL RM1.2 JUTA (RM1,244,761.00)

BILANGAN ASNAF FAKIR YANG MENERIMA BANTUAN PADA TAHUN LEPAS (2011) IALAH SERAMAI 7,647 KELUARGA BERBANDING 9,430 KELUARGA PADA TAHUN 2010, MANAKALA BAGI ASNAF MISKIN ADALAH SERAMAI 13,983 KELUARGA BERBANDING 14,058 KELUARGA PADA TAHUN SEBELUMNYA (2010). INI MENJADIKAN JUMLAH KESELURUHAN ASNAF FAKIR DAN MISKIN YANG MENERIMA BANTUAN PADA TAHUN 2011 IALAH SERAMAI 21,630 KELUARGA.

SEKIAN.