Majlis Bayaran Zakat Perniagaan & Agihan Zakat, Kelana Jaya