SHAH ALAM, 29 Disember 2015 – Lembaga Zakat Selangor (LZS) melanjutkan waktu operasi perkhidmatan di 28 cwangannya pada 30 dan 31 Disember ini, bagi memudahkan orang ramai yang ingin menunaikan zakat sebelum berakhir tahun 2015.

Waktu perkhidmatan pada 30 Disember bermula pada 8.30 pagi sehingga 6.00 petang. Manakala pada 31 Disember, waktu perkhidmatan dilanjutkan sehingga 8.00 malam.

BAYARAN ZAKAT

Orang ramai boleh mendapatkan khidmat runding cara zakat, taksiran pelbagai jenis zakat harta dan juga bayaran zakat. Selain itu, LZS turut menyediakan kemudahan pembayaran zakat menerusi kad kredit dan kad debit.