SHAH ALAM, 17 Disember 2018 November 2018 – Lembaga Zakat Selangor (LZS) membuka permohonan secara atas talian bagi Sumbangan Pendidikan Zakat Anak Selangor (SPZAS) Sekolah Rendah & Menengah bermula pada 11 Disember 2018 sehingga 10 Februari 2019.

Ia merupakan inisiatif LZS untuk meringankan beban golongan berpendapatan pertengahan (B40) dengan memberikan sumbangan untuk megurangkan kos pendidikan kepada pelajar di sekolah rendah dan menengah di Negeri Selangor.

Sumbangan ini hanya dibuka untuk tanggungan di peringkat pra sekolah/tadika, Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Rendah Agama serta Sekolah Menengah. Setiap pelajar layak menerima bantuan di bawah asnaf fisabilillah berjumlah RM200.00 bagi setiap sesi persekolahan.

Antara syarat kelayakan ialah pemohon warganegara Malaysia, lahir dan menetap di Negeri Selangor/bermastautin di Negeri Selangor tidak kurang dari tiga tahun dan pendapatan seisi rumah melebihi daripada Haddul Kifayah dengan julat lebihan tidak melebihi jumlah maksimum RM3,000.00.