KENYATAAN AKHBAR

Y.A.D DATO’ SETIA HAJI MOHAMAD ADZIB MOHD ISA
PENGERUSI MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)
MENGENAI PENCAPAIAN KUTIPAN DAN AGIHAN ZAKAT 2010
PADA 19 JANUARI 2011 BERSAMAAN 14 SAFAR 1432H
 
• Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
• Terima kasih kepada wakil-wakil media yang hadir pada hari ini.
• Sukacita saya ingin memaklumkan beberapa perkara mengenai prestasi kutipan dan agihan zakat negeri selangor bagi tahun 2010.
 

1. Kutipan zakat (harta dan fitrah)

Alhamdulillah bagi tahun 2010, jumlah kutipan zakat di selangor telah melebihi sasaran (rm300 juta) dengan jumlah kutipan sebanyak rm336.8 juta berbanding rm283.7 juta dalam tempoh yang sama pada tahun sebelumnya (2009).

Jumlah ini meningkat sebanyak 19 peratus dengan perbezaan sebanyak rm53.1 juta. Daripada jumlah tersebut, sebanyak rm319.5 juta dikutip daripada zakat harta, manakala rm17.3 juta daripada zakat fitrah.

2. Zakat harta

Pada tahun lepas (2010) kutipan zakat harta di selangor meningkat sebanyak 20 peratus daripada kutipan pada tahun sebelumnya (2009). Di mana pada 2009 lzs mengutip zakat harta sebanyak rm267.1 juta berbanding rm319.5 juta pada tahun 2010.

Pecahan kutipan zakat harta mengikut jenis adalah seperti berikut:

1. Zakat pendapatan: RM190.06 juta (RM190,068,135)
2. Zakat perniagaan: RM60.5 juta (RM60,517,310)
3. Zakat simpanan: RM26.4 juta (RM26,465,177)
4. Zakat saham: RM3.2 juta (RM3,233,179)
5. Zakat kwsp: RM6.1 juta (RM6,185,115)
6. Zakat emas dan perak: RM806, 763
7. Zakat  harta: RM8.8 juta (RM28,860,746)
8. Zakat tanaman: RM2.3 juta (RM2,306,116)
9. Zakat ternakan: RM37,056
10. Qadha zakat: RM1.02 juta (RM1,024,362)

3. Jumlah pembayar

Jumlah pembayar zakat harta bagi tahun lepas ialah seramai 167,990 orang (meningkat 8 peratus daripada tahun sebelumnya (155,300 orang).  Daripada jumlah tersebut, seramai 29,001 orang merupakan pembayar baru.

4. Zakat fitrah

Bagi tahun 2010, mais melalui lzs telah mengutip zakat fitrah sebanyak rm17.3 juta bagi tahun hijrah 1431, berbanding rm16.6 juta pada tahun 2009 bagi tahun hijrah 1430.  Bilangan umat islam yang pembayar zakat fitrah  pada tahun lepas (2010) ialah seramai 2.5 juta orang.

5. Sasaran kutipan tahun 2011

Mengambil faktor keadaan ekonomi yang stabil dan kesedaran membayar zakat yang semakin meningkat, maka lzs meletakkan sasaran kutipan zakat bagi tahun 2011 adalah sebanyak rm350 juta iaitu kenaikan sebanyak 4 peratus berbanding pencapaian kutipan tahun lalu.

6. Agihan zakat

Pada tahun 2010 yang lalu, mais melalui lzs telah mengagihkan wang zakat kepada golongan yang layak di selangor sebanyak rm330 juta berbanding rm279.2 juta pada tahun sebelumnya (2009). Jumlah pengagihan ini dilihat meningkat sebanyak 18.2 peratus dengan perbezaan sebanyak rm50.8 juta.

Pecahan pengagihan zakat mengikut asnaf adalah seperti berikut:

1. Fakir: RM50.5 juta (RM50,527,837)
2. Miskin: RM76.4 juta (RM76,482,060)
3. Amil: RM42.1 juta (RM42,104,655)
4. Mualaf: RM19.9 juta (RM19,941,192)
5. Fisabilillah: RM108.3 juta (RM108,298,936)
6. Gharim: RM29.1 juta (RM29,124,837)
7. Ibnisabil: RM1.0 juta (RM1,095,017)
8. Riqab: RM2.4 juta (RM2,454,920)

Bilangan asnaf fakir yang menerima bantuan pada tahun lepas (2010) ialah seramai 9,430 keluarga berbanding 10,778 keluarga pada tahun 2009. Manakala bagi asnaf miskin adalah seramai 14,058 keluarga berbanding 10,843 keluarga pada tahun sebelumnya (2009). Jumlah fakir dan miskin pada tahun lepas (2010) adalah seramai 23, 488 ribu keluarga.

Sekian.