Cari Penolong Amil, Ejen Zakat & Pegawai Agihan

Sila buat pilihan yang disediakan dan tekan butang "Search"

Apa itu Penolong Amil?

Penolong Amil Kariah ialah individu yang dilantik bagi membantu LZS dalam urusan berkaitan permohonan, bancian dan pengagihan zakat di kariah mereka.

Apa itu Pegawai Agihan?

Adalah kakitangan LZS yang bertanggungjawab dalam urusan pengagihan bantuan zakat.

Apa itu Pegawai Ejen Cukai?

Institut Pendidikan Islam Swasta yang dilantik LZS untuk menjalankan tugas memungut zakat dan mengagih zakat kepada asnaf-asnaf tertentu di kalangan kakitangan dan pelajar yang layak di IPT.

Apa itu Pegawai Ejen Syarikat?

Institusi Pendidikan Tinggi yang dilantik LZS untuk menjalankan tugas memungut zakat dan mengagih zakat kepada asnaf-asnaf tertentu di kalangan kakitangan dan pelajar yang layak di IPT.

Apa itu Pegawai Ejen Firma Audit?

Ejen Perunding (ejen cukai, firma audit, syarikat, yayasan, koperasi, persatuan, pertubuhan dan ejen Individu) yang dilantik LZS untuk melaksanakan perkhidmatan kutipan zakat harta.

Apa itu Pegawai Ejen Saluran Bayaran?

Ejen Saluran Pembayaran (Bank, Pos, MYeG, TELCO dan Syarikat Perkhidmatan Saluran Bayaran) lantikan LZS yang menyediakan perkhidmatan kutipan zakat harta dan fitrah melalui kemudahan bayaran seperti pembayaran online, kaunter, cashless machine, ATM Machine, mobile banking dan FPX.

Pin It on Pinterest

Share This